Priser

Prisliste

 

Pr 1.mai 2022 – 1.mai 2023

Diverse tjenester utført av / v firma Byggmester Olaf Haugland AS faktureres etter følgende satser der annet ikke er avtalt:

For tømrerarbeider o.l utført på regningsarbeid gjelder følgende satser:

Tømrer kr 610,- pr time, Tømrerbas 630,- pr t.
Lærling 30 – 40 – 55 – 75% av tømrersats fra 1 – 4 halvår.
Ung hjelpearbeider 75% av tømrersats. Utplassert skoleelev 25% av tømrersats.
Tømrer inkluderer nødvedig standard elektrisk, luft og handverktøy til utførelse av vanlig tømrerarbeider. Døgnleie for øvrig spesialutstyr. Overtid utover normalarbeidstid + 50%.
Tillegg for reisetid utover nærområder, taxi/båtutgifter til skjærgård.

Materialer kommer i tillegg med netto pris + 15% påslag + transport.
Festemateriell beregnes materiell + 10% om det ikke er ført på materialfaktura.
Underentreprenør faktureres netto + påslag 12%.

Transportutgifter tur/retur liten varebil inntil 20 km kr 120,- inntil 40 km kr 240,-, over 40 km kr 6,00 pr km. For el.bil -50% ved lån av strøm til lading.
Båttransport 0-10 min kr 350,- og 0-20 min kr 700,-Tillegg faktureres sjåfør som satser for arbeider.

Tillegg stillasleie fra eget lager kr 4,00 pr m2 pr dag, + skilt 120,- pr stillas

Spisebrakke m toalett inkl vaskemidler, papir, sanitærveske pr mnd kr 3.200,- (ev tillegg for tankbiltømming av toalett).

Søppelavgift for blanda avfall i fellescontainer på lager Kalstad, kr 3.995,- pr tonn. (veies ikke, antas ut fra ca mengde levert).

Øvrige priser:

Tomtebefaring, oppmåling, skisser, korrigeringer, søknader, rådgiving, konsulenttjenester, prosjektering og lignende, pr t kr 895,-

Fakturagebyr kr 65,- beregnes for fakturering under kr 1.000,-
Purregebyr kr 105,-. Inndriving gjennom vår inkassopartner beregnes etter egne satser.
Renter etter betalingstid tilkommer ihht gjeldende forsinkelsesrenter.

Alle priser er eks 25% mva.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet til post@olafhaugland.no, eller ring oss på telefon
922 85 330